Reisefradrag - km

Reisefradrag gis om det ikke kan benyttes kollektiv transport, eller at dette er tilstrekkelig i arbeidsammenheng (f.eks en konsulent har behov for mobilitet mellom kunder).

Antall kilometer kan reges ut slik;

VariabelForklaringEksempelEgen verdi
XArbeids dager pr år240
YFerie dager5 uker * 5 dager
ZKilometer til arbeidsted (en vei)20 km
Sum(X - Y)*(Z*2)8600

Bompenger/fergeutgifter

For å få fradrag for bompenger og fergeutgifter må disse være lavere en angitte sats (i 2001 var satsen 3330,-). Om disse utgiftene ligger under årets sats, får man ikke fratrekk i det hele tatt. Om man ligger over, får man fratrekk for hele beløpet.

ForklaringEksempelEgen verdi
BompengeutgifterOslo fjellinjen 4100 (2002)
Ferjeutgifter0
Sum4100